YSK SEÇİM MÜDÜRÜ

Reyiz

Yeni Üye
Katılım
20 Tem 2018
Mesajlar
2
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
Arkadaşlar merhaba YSK seçim müdürlüğü hakkında bilgisi olan var mı?
 

aiseaise

Aktif Üye
Katılım
30 Haz 2018
Mesajlar
57
Beğeniler
33
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İktisat
#2
kendileri sınav yapacak galiba kpss ile almıyolar değil mi
 

Reyiz

Yeni Üye
Katılım
20 Tem 2018
Mesajlar
2
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#3
Kendileri sınav yapıyor doğrudur ancak memur olma şartı var memurlar arasından alacak 35 yaş altında bunların haricinde maaş vs. gibi ilgisi olan varsa ?
 

dali

Aktif Üye
Katılım
21 Tem 2014
Mesajlar
43
Beğeniler
31
#4
Kendileri sınav yapıyor doğrudur ancak memur olma şartı var memurlar arasından alacak 35 yaş altında bunların haricinde maaş vs. gibi ilgisi olan varsa ?
memurlar arasından alacağı nerde yazıyor hocam herkes öyle diyor ilanda öyle hiçbir ibare yok.
 

rammstein85

T.C Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
2,255
Beğeniler
1,496
Şehir
Çanakkale
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#6
Çalışan memurlar arasından olacak alım
Devlet memurluğuna alınacaklarda ki genel şartlar değil mi o ya nerden çıktı bu muhabbet

ilanda yazan bu: 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak

maddede ahanda bu:D

Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,(1)

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir-tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.

8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 
Üst