GÜNCEL İLAN ZİRAAT FİNANS GRUBU UZMAN YARDIMCISI-105 KİŞİ

rammstein85

T.C Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
2,266
Beğeniler
1,504
Şehir
Çanakkale
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#1
1 / 4

ZİRAAT FİNANS GRUBU

UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI

BAŞVURU KOŞULLARI

Ziraat Finans Grubu
içerisinde yer alan Şirketlerimizden;

· Ziraat Katılım Bankası A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak 70,

· Ziraat Leasing A.Ş. bünyesinde Adana, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır veya İstanbul’da görev alacak 15,

· Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ve Ziraat Yatırım A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak 20,

olmak üzere toplam 105 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

Görev Tanımları:

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.:
Katılım Bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, Kredi Tahsis, Firma Analiz, Hazine,


Operasyon ve Pazarlama birimlerindeki işlemleri yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmak.

Ziraat Leasing A.Ş.: Finansal Kiralama ürünlerinin Kredi, Operasyon, Pazarlama ve Satış işlemlerini


yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmak.

Ziraat Yatırım A.Ş.: Pay Piyasası, Türev Araçlar, Kurumsal Finansman, Araştırma, Aracılık ve Satış İşlemleri


(telefonla verilen aracılık hizmetleri dahil) alanlarında hizmet sunmak.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.: Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, Araştırma, Risk Yönetimi, Pazarlama,


Mali İşler ve İnsan Kaynakları alanlarında hizmet sunmak.

· Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

· Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 06 Ağustos 2017 Pazar

günü saat 10:00’da, her Şirket için ortak tek bir oturumda gerçekleştirilecektir,

· Şirket, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,

· Mülakat süreci başvurulan Şirket tarafından yürütülecektir,

· Finans sınavı bazında aday, bu kapsamdaki Şirketlerden bir tanesini seçerek başvuru yapabilecektir,

· Bu sınava başvuran bir aday, mezuniyet şartlarını taşıması ve ayrıca sınav ücreti yatırması halinde


öğleden sonra düzenlenecek olan sınavlardan birine de başvurabilecektir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca


onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun

olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)

Genel Hususlar

Adaylarda Aranan Şartlar

2
/ 4

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu

raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Uzman Yardımcısı unvanı için 06 Ağustos 2017 Pazar günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,

sınav maliyeti olarak 85 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı


sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır).

Sınav ücreti 05 Haziran 2017 – 23 Haziran 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası şubelerinden,

internet şubesinden, ATM’lerinden veya Ziraat Katılım Bankası Şubelerinden Ziraat Finans Grubu-Uzman

Yardımcısı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, cep telefonu ve doğum tarihi bilgileri

verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma


işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere

saklanacaktır.

*Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 06 Haziran 2017 – 27 Haziran 2017 Salı günü saat 24.00’e

kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresine üye olmak


suretiyle yapacaklardır.

Ziraat Finans Grubu-Uzman Yardımcısı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak

ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir.


Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

*Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

· Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,

· Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul


edilmeyecektir,

Başvuru Süreci

3
/ 4

· İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda


bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

· Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul


etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Şirketin uğrayabileceği her türlü zarardan

sorumlu olur,

· Aday sadece bir adet çalışmak istenen şirket tercihi yapabilecektir. Başvuru Formu doldurulup onay


işlemi tamamlandıktan sonra hiçbir değişiklik yapılamayacak olup, çalışmak istenen Şirket tercihinin

buna göre yapılması gerekmektedir.

Sınav Daveti

· Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

· Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 31 Temmuz 2017

Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet


adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

· Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

· Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 06 Ağustos 2017 Pazar günü saat 10:00 ’da başlayacak


olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

· Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik

belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

· Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

· Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle


yasaktır.

· Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

· Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ŞİRKET UNVAN

SORU DAĞILIMI TOPLAM

SORU

SAYISI

SINAV

GENEL SÜRESİ

YETENEK

GENEL

KÜLTÜR

İNGİLİZCE

ALAN

BİLGİSİ *

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

Uzman

Yardımcısı

ZİRAAT LEASİNG A.Ş.
30 30 20 20 100 120 DK

Uzman

Yardımcısı

ZİRAAT YATIRIM A.Ş.

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Uzman

Yardımcısı

*Alan Bilgisi soru dağılımı;

İktisat
(Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)

Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi, Finansal Tablolar Analizi)

Sınav Süreci

4
/ 4

· Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web


sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, 09.08.2017 tarihi mesai bitimine

kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

· Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek için

adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve


üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.

· En yüksek puanlı adaydan başlayarak, her bir şirket için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı


alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

UYARI: Ziraat Leasing A.Ş. adayları için, tercih edilen ildeki başarı sıralamaları dikkate alınarak, il


ihtiyacının 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

· Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi


üzerinden açıklanacaktır.

· Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak


erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5

(beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

· Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar ilgili şirketin (www.ziraatleasing.com.tr,

www.ziraatkatilim.com.tr, www.ziraatyatirim.com.tr veya www.ziraatportfoy.com.tr) internet


sitesinde ilan edilerek, mülakata davet edilecektir.

· Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken


belgeler ilgili şirketin internet adresi aracılığıyla duyurulacaktır.

· Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil

edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

· Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

· Adaylar, nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan


kadar aday istihdam edilmek üzere ilgili şirketin internet adresinde ilan edilecektir.

· UYARI: Ziraat Leasing A.Ş. için; her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek


olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere ilgili

şirketin internet adresinde ilan edilecektir.

· Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya


üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek için


adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve


üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.

· En yüksek puanlı adaydan başlayarak, her bir şirket için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı


alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

UYARI: Ziraat Leasing A.Ş. adayları için, tercih edilen ildeki başarı sıralamaları dikkate alınarak, il


ihtiyacının 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

· Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi


üzerinden açıklanacaktır.

· Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak


erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5

(beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

· Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar ilgili şirketin (www.ziraatleasing.com.tr,

www.ziraatkatilim.com.tr, www.ziraatyatirim.com.tr veya www.ziraatportfoy.com.tr) internet


sitesinde ilan edilerek, mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme


Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken


belgeler ilgili şirketin internet adresi aracılığıyla duyurulacaktır.

· Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil

edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

· Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

· Adaylar, nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan


kadar aday istihdam edilmek üzere ilgili şirketin internet adresinde ilan edilecektir.

· UYARI: Ziraat Leasing A.Ş. için; her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek


olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere ilgili

şirketin internet adresinde ilan edilecektir.

· Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya


üzerinde aday istihdam edilebilecektir.


 
Üst