GÜNCEL İLAN ZİRAAT SİGORTA & EMEKLİLİK A.Ş. İŞE ALIM SINAVI-40 SERVİS GÖREVLİSİ

rammstein85

T.C Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
2,266
Beğeniler
1,504
Şehir
Çanakkale
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#1
1 / 4

ZİRAAT FİNANS GRUBU

ZİRAAT SİGORTA & EMEKLİLİK A.Ş. İŞE ALIM SINAVI

BAŞVURU KOŞULLARI

Ziraat Sigorta & Emeklilik A.Ş.bünyesinde çeşitli illerde görevlendirilmek üzere; 40 Servis Görevlisi

istihdam edilecektir.

Görev Tanımı: Poliçe ve sözleşme satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, risk analizi, poliçe veya


sözleşme tanzimi, tahsilatı, hasar ve tazminat ödemeleri, raporlama ve bütçe, tarife ve karşılık

çalışmalarına ilişkin aktüeryal işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve bu iş ve işlemlere bilgi işlem desteği

vermek.

· Servis Görevlisi adayları çalışma ili olarak, ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,

· Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

· Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 06 Ağustos 2017 Pazar

günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir,

· Şirket, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile


değiştirebilecektir,

· Mülakat süreci Şirketimiz tarafından yürütülecektir,

· Ziraat Sigorta & Emeklilik A.Ş. sınavına başvuran bir aday, mezuniyet şartlarını taşıması ve ayrıca


sınav ücreti yatırması halinde sabah düzenlenecek olan sınavlardan birine de başvurabilecektir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca


onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun

olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Genel Hususlar

Adaylarda Aranan Şartlar

2
/ 4

7. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık

kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Servis Görevlisi unvanı için 06 Ağustos 2017 Pazar günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,

sınav maliyeti olarak 85 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin


tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına

aktarılacaktır). Sınav ücreti 05 Haziran 2017 – 23 Haziran 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası

şubelerinden, internet şubesinden, ATM’lerinden veya Ziraat Katılım Bankası Şubelerinden Ziraat Sigorta

& Emeklilik-Servis Görevlisi belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, cep telefonu ve

doğum tarihi bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul

edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde


ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

*Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 06 Haziran 2017 – 27 Haziran 2017 Salı günü saat 24.00’e

kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresine üye olmak


suretiyle yapacaklardır.

“Ziraat Sigorta & Emeklilik – Servis Görevlisi Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak

doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne


eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

*Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

· Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,

· Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul


edilmeyecektir,

· İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda


bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

· Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul


etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Şirketin uğrayabileceği her türlü zarardan

sorumlu olur,

· Adaylar, çalışma ili olarak ilan edilen illerden sadece bir tanesini seçeceklerdir.

Başvuru Süreci

3
/ 4

Sınav Daveti

· Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

· Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 31 Temmuz 2017

Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/

internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

· Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

· Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 06 Ağustos 2017 Pazar günü saat 14:00 ’da başlayacak


olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

· Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik

belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

· Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

· Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle


yasaktır.

· Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır

· Sınav Süresi: 120 dakika

· Soru Sayısı : 100 adet

· Sınav Konuları:

Genel Yetenek :30 soru

Genel Kültür :30 soru

Alan Bilgisi :40 soru

İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)

Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak


Hukuku)

Muhasebe (Genel Muhasebe)

İşletme (Pazarlama, Finansman, Yönetim Organizasyon)

İstatistik

· Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web


sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, 09.08.2017 tarihi mesai

bitimine kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

· Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup değerlendirme adayların


tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek

için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan


60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.

· Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan


adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Sınav Süreci

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

4
/ 4

· Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi


üzerinden açıklanacaktır.

· Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak


erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5

(beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

· Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Şirketimizin www.ziraatsigorta.com.tr veya

www.ziraatemeklilik.com.tr internet sitesinde ilan edilerek, mülakata davet edilecektir.

· Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken

belgeler www.ziraatsigorta.com.tr veya www.ziraatemeklilik.com.tr adresi aracılığıyla


duyurulacaktır.

· Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil

edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

· Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

· Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve


ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Şirketimizin internet adresinde ilan

edilecektir.

· Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında


veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

ZİRAAT SİGORTA & EMEKLİLİK AŞ

SERVİS GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER

AKSARAY

ANTALYA

BALIKESİR

BURSA

ÇORUM

İSTANBUL

KONYA

Mülakat ve Nihai Değerlendirme


Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken


belgeler www.ziraatsigorta.com.tr veya www.ziraatemeklilik.com.tr adresi aracılığıyla


duyurulacaktır.

· Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil

edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

· Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

· Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve


ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Şirketimizin internet adresinde ilan

edilecektir.

· Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında


veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir
 

Acrezg

VİP Üye
Katılım
13 Nis 2017
Mesajlar
999
Beğeniler
1,248
Eğitim
Lisans
Üni
Ondokuz Mayıs Ünv.
Bölüm
İktisat
#3
Şu sınav ücretine bak
 

iibfli89

İyi Bilinen Üye
Katılım
2 Haz 2017
Mesajlar
107
Beğeniler
76
Eğitim
Lisans
Bölüm
İktisat
#4
85 TL 4001 den alım allah bereket versin!!!
 
Üst