mübaşir ilan

  1. I

    Mübaşirlik için kimler nereye kaç puanla başvuracak

    76.7 ile mübaşirlik gelir mi arkadaşlar yardım lütfen
  2. İİBF

    BEKLEMEDE Adalet Bakanlığı 5493 Personel İlanı

    T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/B) Personel İstihdamı Sınav İlânı 1) Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli...
Üst