ptt personel memnuniyet

  1. Yalçın Şakar

    PTT Nisan Ayı KİK Raporu (Değerlendirme)

    PTT A.Ş ve Yetkili Sendika BHS arasında yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısının kararları açıklandı. Toplantı sonuçlarından en dikkat çekeni, BHS'nin her yıl cümlesine kadar hiç değiştirmeden birebir ilettiği taleplerin yine bu toplantıda da yer alması. İdari Hizmet Sözleşmeli Personel...
  2. Mustor

    2017/2 PTT Atananlar Memnuniyet Anketi

    bi nabız yoklayalım :D