#pttihsliler

  1. Yalçın Şakar

    [PTT] 703 Sayılı KHK ile Yürürlükten Kaldırılan Maddeler

    Yayınlanan yeni KHK ile Posta Kanununda değişiklikler yapıldı. Özellikle görseldeki ''g'' bendi neticesinde yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Sürecin personel alım takvimini etkilemesi beklenmiyor.