IMF Nedir? Kaynakları, Görevleri ve Hakkında Merak Edilenler

Katılım
3 Şub 2017
Mesajlar
60
Beğeniler
21
Eğitim
Lisans
Üni
Abant İzzet Baysal Ünv.
Bölüm
Uluslarası İlişkiler
#1
Birleşmiş Milletler sisteminde yer alan IMF’nin Türkçe karşılığı Uluslararası Para Fonu’dur. Küresel ekonomide istikrarı sağlamaya çalışan kurum hakkında detaylar aşağıdadır;Açılımı International Monetary Fund olan IMF ile haberler başta olmak üzere birçok alanda karşılaşılmaktadır.

Uluslararası Para Fonu; ne iş yaptığı, görevleri, kuruluş amacı gibi yönleriyle merak edilmektedir. Gerekli şartları sağlamaları durumunda ihtiyacı olan ülkelere borç verdiği bilinen IMF’nin Türkiye ile ilişkisi de merak edilenler arasındadır.

189 üye ülkeye sahip uluslararası bir örgüt olan IMF hakkında bilinmesi gerekenler aşağıdaki başlıklarda detaylıca ele alınmıştır.

IMF (Uluslararası Para Fonu) Nedir?Görev alanı geniş olan örgüte ilişkin birçok farklı tanım varken IMF halk arasında ekonomik sıkıntı çeken ülkelerin borç aldığı uluslararası banka olarak bilinir.
Zaten Uluslararası Para Fonu’nun aldığı kararlar tüm dünyadaki insanları etkilemektedir. 189 üye ülkeye sahip uluslararası kurum, küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için bu ülkelerle birlikte çalışmaktadır.

Herhangi bir ülke, birkaç gereksinimi karşıladığı sürece IMF’ye katılmak için başvurabilir. Gereksinimlere ekonomisi hakkında bilgi vermesi ve kota aboneliği adı verilen bir miktar para ödemesi dahildir.Kota gibi konular IMF’nin en üst düzey karar alma organı konumundaki Guvernörler Kurulu tarafından yapılan yıllık toplantılarda belirlenir.

Kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı olan IMF’nin merkezi ABD’de bulunmaktadır. 150 ülkeden yaklaşık 2.700 personeli vardır. En büyük borçlu ülkeler Arjantin, Ukrayna, Yunanistan, Mısır olarak belirtilirken IMF’nin üye ülkelere kullandırabileceği toplam finansman miktarı 1 trilyon dolardır.

Üye ülkelere mali yardım ve tavsiye sağlayan uluslararası bir kuruluş olan IMF, dünya çapında finansal piyasaların yaratılması ve gelişmekte olan ülkelerin büyümesiyle tamamlayıcı kalıcı bir kurum haline gelmiştir.

IMF Ne Yapar?

IMF ekonomiyi izlemek ve desteklemek için üç ana şey yapar. Bunlar:IMF, ülkeler arasında uluslararası ödemelerin yapıldığı sistem olan uluslararası para sisteminin oluşturulmasından ve bakımından sorumludur. Yatırımları ve dengeli küresel ekonomik ticareti teşvik etmek amacıyla döviz işlemleri için sistematik bir mekanizma sağlamaya çalışır.

Bu hedeflere ulaşmak için de bir ülkenin döviz kurunu ve hükümetinin bütçesini, parasını ve kredi yönetimini etkileyen makroekonomik politikalarına odaklanıp tavsiyelerde bulunur.

Aynı zamanda makroekonomi içinde işgücü piyasası ve istihdamla ilgili yapısal politikaların yanı sıra bir ülkenin finans sektörünü ve düzenleyici politikalarını değerlendirir.

Bir fon olarak, ödeme tutarsızlıklarını dengelemekte düzeltmeye ihtiyaç duyan ülkelere mali yardım sunabilir. Kardeş örgütü Dünya Bankası ile dünyadaki en büyük kamu fon sağlayıcısıdır. İlaveten ikisi de Birleşmiş Milletler sisteminde yer alan kuruluşlardır.

IMF’nin Kuruluşu ve AmacıToplantıya katılan 44 ülke uluslararası ekonomik işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı ve 1930’larda yaşanan Büyük Buhran’a katkıda bulunan rekabetçi kur devalüasyonlarının tekrarlamasını önlemeyi amaçlamıştır.

IMF’nin resmi olarak ortaya çıkışı ise Aralık 1945’te 29 Üyesi tarafından Anlaşma Maddeleri’nin imzalanmasıyla olmuştur. Ancak filli faaliyetlerine kuruluş fikrinden 3 yıl sonra, 1 Mart 1947’de başlamıştır.

Detaylara bakıldığında ise 20. yüzyılın ilk yarısına Avrupa’da muazzam fiziksel-ekonomik yıkıma neden olan iki dünya savaşı ve hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomik yıkıma neden olan Büyük Buhran’ın damga vurduğu görülmektedir.

IMF temel amaçlarını şu şekilde açıklamaktadır:Yaşananlar; para birimlerini tamamen altınla desteklemeden döviz kurlarını dengelemek, ödemeler dengesi açıklarının sıklığını-şiddetini azaltmak, rekabetçi devalüasyonlar ve döviz kısıtlamaları gibi yıkıcı merkantilist ticaret politikalarını ortadan kaldırmak için yeni bir uluslararası para sistemi yaratma arzusunu artırdı.

Çok taraflı tartışmalar Temmuz 1944’te Bretton Woods, New Hampshire, ABD’de Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’nın düzenlenmesine yol açtı.

44 ülkeyi temsil eden delegeler, yeni uluslararası para sistemini denetleyecek önerilen bir Uluslararası Para Fonu için sözleşme maddelerini hazırladılar.Sözleşme Maddeleri 29 ülke tarafından onaylandıktan sonra 27 Aralık 1945‘te yürürlüğe girdi.

Fonun guvernör kurulu ertesi yıl ABD Savannah’ta yönetmeliği kabul etmek ve IMF’nin ilk icra direktörlerini seçmek üzere toplandı. Guvernörler, kurumun kalıcı merkezinin 12 icra direktörünün ilk olarak Mayıs 1946’da toplandığı Washington, D.C.’de olmasına karar verdiler. IMF’nin mali faaliyetleri ertesi yıl başladı.

IMF’nin GörevleriGözetim: Bir ülke IMF’ye katıldığında, ekonomik ve finansal politikalarını uluslararası toplumun incelemesine tabi tutmayı kabul eder.

IMF’nin ekonomileri düzenli olarak izlemesi ve bununla ilişkili politika tavsiyesi sağlanması, finansal veya ekonomik istikrarsızlığa neden olan veya bunlara yol açabilecek zayıflıkları tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu sürece gözetim denir. IMF, ülke, bölge ve küresel gözetim yapmaktadır.

Teknik Yardım: IMF, merkez bankacılığı, para ve döviz kuru politikası, vergi politikası-idaresi ve resmi istatistikler gibi çeşitli alanlarda teknik yardım ve eğitim sağlayarak üye ülkelerle uzmanlığını paylaşmaktadır.

Son yıllarda IMF, teknik yardımının etkisini artırmak için iddialı bir reform çabası başlatmıştır. Reformlar daha iyi önceliklendirme, gelişmiş performans ölçümü, daha şeffaf maliyetlendirme ve bağışçılarla daha güçlü ortaklıkların üzerini çizmektedir.

Kaynak
 
Üst